Disclaimer

Disclaimer

De informatie op LCPackagingshop.nl wordt door LC Packaging Netherlands B.V. met constante zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten zijn echter niet altijd te voorkomen. Aan de in de webshop vermelde informatie kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend. LC Packaging Netherlands B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de webshop, dan wel uit de onvolledigheid en / of onjuistheid van de verstrekte informatie in de webshop en / of schade als gevolg van de (tijdelijke) onbereikbaarheid van de webshop.

LCPackagingshop.nl bevat mogelijk verwijzingen en / of hyperlinks naar andere websites die niet onder beheer staan ​​van LC Packaging Netherlands B.V. Deze zijn opgenomen ter informatie en te goeder trouw geselecteerd voor de LC doelgroepen. Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

LC Packaging Netherlands B.V. staat er niet voor in dat de e-mails of andere elektronische berichten die via LCPackagingshop.nl aan ons worden gericht tijdig worden ontvangen en verwerkt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het te laat ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische berichten die via LCPackagingshop.nl aan ons zijn gericht.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op LCPackagingshop.nl de LC websites en op de lay-out en vormgeving van de webshop behoren toe aan LC Packaging Netherlands B.V. en / of haar licentiegevers. Verveelvoudiging en publicatie van (delen van) de inhoud van deze webshop voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke manier dan ook, is niet toegestaan ​​zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LC Packaging Netherlands B.V.

Het gebruik van een hyperlink naar (enige pagina op) LCPackagingshop.nl is toegestaan ​​met schriftelijke toestemming van LC Packaging Netherlands B.V. Wij zullen het gebruik van een hyperlink niet toestaan ​​indien de inhoud, afbeelding of reputatie van de gastsite is niet in overeenstemming is met de naam en reputatie van LC Packaging Netherlands B.V., haar diensten, producten of de inhoud van deze webshop, zulks ter beoordeling van LC Packaging Netherlands B.V.